Witamy

Specjalistyczna Poradnia dla Rodzin jest działem MOPR w Lublinie. Udzielamy bezpłatnej pomocy osobom i rodzinom z terenu miasta Lublina. Pomoc udzielana klientom obejmuje:

  • terapię psychologiczną, indywidualną, małżeńską i rodzinną

  • terapię pedagogiczną i trening EEG-Biofeedback

  • działalność szkoleniową, warsztaty umiejętności wychowawczych

Potrzebę korzystania z usług Poradni należy zgłosić osobiście w siedzibie Poradni przy
ul. Popiełuszki 28 E. w Lublinie lub telefonicznie na nr tel. (81) 466-55-48, od poniedziałku do piątku, w godzinach udzielania konsultacji, tj. godz. 12.00 – 13.00.

Warunkiem korzystania z usług Poradni jest wypełnienie karty zgłoszeniowej.

Terapia z osobami niepełnoletnimi prowadzona jest wyłącznie w systemie rodzinnym,
tj. z udziałem członków rodziny biologicznej, rodziny zastępczej lub pracownika placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Reklamy